1. Przyjęcia przez nas organizowane, odbywają się w Bawialni „North Kids“ w Szczecinie, przy ulicy Polickiej 51.
 2. Rezerwację terminu przyjęcia można dokonać osobiście, telefonicznie bądź mailowo.
 3. W momencie dokonywania rezerwacji (najpóźniej 1 miesiąc przed przyjęciem) pobierany jest zadatek w kwocie 100,00zł – odejmowany przy końcowym rozliczeniu. Płatność może być dokonana gotówką lub wpłatą na konto firmy.
 4. W przypadku rezygnacji zadatek nie jest zwracany.
 5. Przyjęcie trwa 2 godziny (istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia w momencie rezerwacji) Czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.
 6. Osoba rezerwująca przyjęcie przebywa na terenie bawialni i odpowiada za gości.
 7. Dzieci przebywają w bawialni pod opieką rodziców/opiekunów. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.
 8. Rodzice/opiekunowie mają wstęp bezpłatny.
 9. Zaproszenia dla wszystkich gości wydawane są najpóźniej tydzień przed przyjęciem.
 10. Minimalna liczba osób na przyjęciu wynosi 8 osób, jeżeli jest mniej osób niż wymagana liczba minimalna, pobierana będzie opłata za 8 osób.
 11. Wszelkie zmiany dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed przyjęciem.
 12. Jeżeli wybrany jest pakiet dla np. 12 dzieci a w dniu imprezy przyjdzie np. 8 dzieci to opłata pobierana jest za 8 dzieci (nie dotyczy słodkiego poczęstunku)
 13. Jeżeli zamawiany jest słodki poczęstunek dla np. 12 dzieci a w dniu imprezy będzie obecnych np. 8 dzieci to poczęstunek jest liczony za 12 dzieci (zmiany należy zgłaszać min. 3 dni przed przyjęciem)
 14. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, zamawiający reguluje gotówką po zakończeniu przyjęcia.
 15. Na czas przyjęcia na terenie sali zabaw można wnieść własny poczęstunek dla rodziców bądź dzieci za wyjątkiem napojów gorących, które są dostępne u obsługi za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarence.
 16. W momencie gdy wnoszony jest własny poczęstunek, rodzice zobowiązani są przynieść własne talerzyki/miseczki na w.w poczęstunek oraz po zakończonej imprezie urodzinowej posprzątać to co zostało wniesione.
 17. Rodzice oraz Solenizant wraz z gośćmi mogą przyjść maksymalnie 5 min wcześniej przed planowanymi urodzinami.
 18. Rodzice oraz Solenizant wraz z gośćmi zobowiązani są opuścić sale zabaw punktualnie o ustalonej godzinie zakończenia urodzin.
 19. Na czas przyjęcia można wprowadzić osoby trzecie z firm zewnętrznych tj. Animator. Jedynie musi być to zgłoszone personelowi Bawialni „North Kids“
 20. Bawialnia nie odpowiada za spożywanie produktów, które zostały wniesione.
 21. Zabrania się przynoszenia napojów alkoholowych.
 22. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie przy stolikach.
 23. Bawialnia „North Kids“ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 24. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂