1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 2. Z toru przeszkód mogą korzystać tylko dzieci do 11 roku życia
 3. Zabawa w Bawialni odbywa się według systemu czasowego zawartego w cenniku.
 4. Opłata pobierana jest z góry przed rozpoczęciem zabawy.
 5. Rodzice/opiekunowie sami pilnują godziny wejścia.
 6. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali.
 7. Podczas zabawy dzieci pozostają pod opieką osób z którymi przyszły.
 8. Bawialnia „North Kids“ oferuje „opcję opieki nad dziećmi“ (dziećmi od 3 roku życia, oraz maksymalnie na 2 godziny np. na czas zakupów wizyty w siłowni lub u kosmetyczki - za dodatkową opłatą. Warunkiem jest podanie godziny odbioru dziecka oraz przekazanie aktywnego numeru telefonu.
 9. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu do bawialni, pieniądze nie są zwracane.
 10. Przed rozpoczęciem zabawy należy odłożyć przedmioty, które mogą ulec uszkodzeniu lub zagrażają bezpieczeństwu podczas zabawy (okulary, zegarki, biżuteria, telefony komórkowe, przedmioty ostre, itp.)
 11. Napoje i przekąski spożywamy tylko przy stolikach.
 12. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (również elektronicznych), spożywania alkoholu, oraz wprowadzania zwierząt.
 13. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
 14. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, podczas których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy zgłosić ten fakt na piśmie bezzwłocznie pracownikowi Bawialni
 15. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Bawialni mogą zostać uznane za bezzasadne.
 16. Właściciel oraz personel Bawialni „North Kids“ nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
 17. Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z Bawialni „North Kids“ wymaga przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:
 • z urządzeń zabawowych znajdujących się w sali korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • nie wspinamy się po wewnętrznych i zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji,
 • nie wchodzimy na zjeżdżalnię pod prąd i nie zjeżdżamy głową w dół,
 • nie skaczemy ze zjeżdżalni oraz konstrukcji zabawowej do basenu,
 • nie wnosimy zabawek oraz innych przedmiotów do konstrukcji zabawowej,
 • nie wyrzucamy piłeczek z suchego basenu,
 • nie niszczymy konstrukcji zabawowej, zabawek oraz elementów wystroju sali.

 

Personel Bawialni „North Kids“ zawsze jest do Państwa dyspozycji.

Chętnie służy pomocą i radą.

Życzymy udanej zabawy!